Terriërs, gefokt voor de jacht

De terriërs vormen gezamenlijk een rasgroep die afkomstig is uit Ierland, Engeland en Schotland. Onder de terriërs zijn verschillenden soorten te onderscheiden zoals de Foxterriër, de Skye terriër,

de Yorkshire terriër, de Cairn terriër, de Welsh terriër en de Staffordshire Bullterriër. Deze opsomming is verre van compleet, want naast de erkende terriërrassen bestaan er ook nog vele niet-erkende terriërsoorten.

Jachthonden

Terriërs zijn meer dan 200 jaar geleden gefokt om te jagen op roofwild van kleiner formaat, zoals vossen, dassen, otters en wezels. Het zijn gigantisch felle jachthonden en ze werden ook regelmatig gebruikt om ratten te vangen. De benaming ‘terriër’ komt van het Latijnse woord ‘terra’ wat letterlijk ‘aarde’ betekent. Terriërs zijn dan ook echte aarde-honden, dat wil zeggen dat ze graag jagen op holbewoners, dieren die zich graag onder de aarde verschansen indien ze worden nagejaagd. Deze honden gaan vol passie achter hun prooi aan om hen in hun hol te loodsen, zodat de jager het slachtoffer gemakkelijk kan vangen door het dier uit te graven en van kant te maken.

In verschillende soorten en maten

Toen de terriër in de 18e eeuw haar intrede deed in de wereld van de hondenpopulatie waren er slechts twee soorten terriërs te onderscheiden, namelijk langbenige- en kortbenige terriërs. In de loop der jaren zijn er een groot aantal vertakkingen bijgekomen. Tegenwoordig worden de terriërs onderscheiden naar hun grootte of functie. Wat betreft de functie kunnen we een onderscheid maken tussen de jacht-terriërs (zoals de Jack Russell terriër), de vecht-terriërs (zoals de Bull terriër) en de gezelschapsterriërs (zoals de Yorkshire terriër). Wat de maat betreft geschiedt de indeling naar de grootte van de terriër en maken we een onderscheid tussen grote terriërs (zoals de Fox terriër), de kleine terriërs (zoals de Cairn terriër) en de dwerg terriërs (zoals de Yorkshire terriër).

shesha