Windhonden en gezondheid

Omdat windhonden een nogal ranke lichaamsbouw hebben, krijgen we vaak het idee dat dit soort honden een fragiele constitutie hebben. Gelukkig valt dat reuze mee! Constitutioneel zijn de windhonden doorgaans zeer robuust en genieten een goede gezondheid. Toch kunnen ze gevoelig zijn voor een aantal ziekten, zoals hart- en oogaandoeningen. Het is goed om daar alert op te zijn.

Maagtorsie

Windhonden kunnen vatbaar zijn voor maagtorsie. Dat is een aandoening die veroorzaakt wordt door een accumulatie van lucht in de maag. Daardoor zwelt de maag op en kan vervolgens gaan kantelen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een ernstige shock. De hond is bijgevolg in levensgevaar en acute hulp is noodzakelijk. Symptomen van maagtorsie zijn onder meer de neiging om te braken en een opgezette buik ten gevolge van gasophoping. Verder is de hond zeer onrustig of juist suf.

Neuropathie

Een stoornis in het perifere zenuwstelsel duidt op een neuropathische aandoening, hetgeen op den duur verlammingen kan veroorzaken. Symptomen die bij (poly)neuropathie opgemerkt kunnen worden zijn onder meer zwakke reflexen, coördinatiegebrek, spiertrekkingen en een snelle vermoeidheid.

Overgewicht

Doordat windhonden gedomesticeerd zijn kunnen ze overgewicht krijgen. Van oorsprong zijn het immers jachthonden die gebouwd zijn om te rennen. Om overgewicht te voorkomen is beweging noodzakelijk. We moeten ervoor zorgen dat onze windhond veelvuldig wordt uitgelaten.

shesha